Kdo jsme

Jsem Milan Bláha., IČ: 632 04 151, se sídlem: Syřenov 20, zapsaný v živnostenském rejstříku. Provozuji webové stránky www.blahakovo.cz. Pro poskytování produktů a služeb a provoz webových stránek zpracováváme některé vaše osobní údaje.

S jakými osobními údaji pracujeme

Pokud poptáte naše produkty, budeme pracovat s vašimi kontaktními údaji, které nám sdělíte, hlavně prostřednictvím kontaktního formuláře. Jsou to jméno, příjmení, e-mail, telefonní číslo, pokud poptáváte za firmu, pak IČO a název firmy, pro kterou jednáte, vaše požadavky ohledně našich produktů a služeb, případně další údaje, které nám v poptávce vyplníte nebo nám je v rámci další domluvy předáte. Proč?

  • kontaktujeme vás přes ně pro další domluvu,
  • pokud se pro naše produkty a služby rozhodnete, budeme jejich prostřednictvím s vámi komunikovat a plnit naše závazky
  • použijeme je pro doložení plnění našich povinností, které nám plynou ze zákona nebo ze smluv.

Kdo se k datům dostane

Vaše data zůstanou u nás. Přesto pro nás pracují některé společnosti nebo freelanceři, kteří se k datům dostanou proto, že nám pomáhají s chodem naší společnosti. Jsou to:

  • Milan Bláha, IČO: 632 04 151, sídlo: Syřenov 20, 512 51
  • Jakub Bláha, IČO: 189 38 418: Žďár u kumburku 68, 512 51

Jak dlouho s daty pracujeme a na základě čeho

Pokud navážeme smluvní spolupráci, vaše data budeme zpracovávat po dobu 10 let od
posledního poskytnutí našich produktů a služeb, protože tím budeme plnit zákonné požadavky (hlavně z oblasti daní a účetnictví). Takové zpracování nám umožňuje nařízení GDPR – protože plníme své závazky a dále povinnosti podle právních předpisů.

Pokud smluvní spolupráci nenavážeme, vaše data budeme zpracovávat nejdéle 6 měsíců od naší poslední komunikace. Takovou práci s daty nám umožňuje nařízení GDPR – protože jednáme o smlouvě.

Pokud od nás budete odebírat naše produkty a služby a nezakážete nám to při předání
kontaktních údajů (tzv. opt-out), použijeme vaši e-mailovou adresu pro rozesílání našich novinek. Umožňuje nám to zákon o službách informační společnosti a také tzv. oprávněný zájem. Z odběru novinek se ale můžete samozřejmě kdykoliv odhlásit. Vaše kontaktní údaje zařadíme do databáze novinek na 2 roky od posledního poskytnutí produktů nebo služeb, pokud nám nedovolíte dobu delší.

Ještě byste měli vědět

Pokud byste potřebovali ohledně osobních údajů cokoliv probrat, napište nám na e-mail
milan.blaha@blahakovo.cz nebo zavolejte na číslo +420 724 211 828. Rádi vám pomůžeme.

V naší společnosti není jmenovaný pověřenec pro oblast zpracování osobních údajů.

Nařízení GDPR (nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES), které oblast osobních údajů upravuje, vám dává mimo jiné právo obrátit se na nás a chtít informace, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a nechat je aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování, můžete požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů, požadovat po nás v určitých situacích výmaz osobních údajů a v určitých případech máte právo na jejich přenositelnost. Pokud si myslíte, že s daty nenakládáme správně, máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, případně se se svými nároky obrátit na soud.